Tong Hop Vo Dao - Vietnam Kung Fu

Gioi thieu chi phai
thieu lam vinh xuan quyen
Viet Nam Tai Munchen - D

Võ Học

Trương trình luyện tập.

Yếu Ý : Đại Sư – Nguyễn Tế Công .
Thiêu Lâm - Vĩnh Xuân Quyền - .

Mục Đích : Cương thân kiện thể,khước bệch diên niên.
Bồi dưỡng thể lực,bảo vệ quôc dân .

Nguyên Lý :
Vĩnh Xuân lấy nhu làm gốc .
Võ học lấy Đạo làm nền .

Ngũ hình và Tam tĩnh = Cương .
Thất đáo và Bát môn = Pháp .

Quyền Thuật :
Tứ Tượng.
Tiểu Niệm Đầu .
Tâm Kiều .
Tiêu Chỉ .

Ngũ hình :
Thiếu Lâm -Vĩnh Xuân Quyền - Long Quyền – Xà Quyền – Hổ Quyền – Báo Quyền – Hạc Quyền -Vinh Xuân : Cương – Nhu – Dũng – Chí – Tĩnh - Tam tĩnh – Thất đáo – Bát môn -

Thân Pháp :
Kiềm dương di chú bộ
Âm dương bộ pháp
Lướt bộ pháp
Mai hoa bộ pháp

Bát thủ pháp :
1)Xuyên: đỡ đấm chọc,dưới tay đối thủ
2 ) Tiêu : Gạt phóng ngón tay .
3) Sáu đòn trỏ.
4) Tháp : Dập đỡ thấp
5) Than : Đỡ ngửa bàn tay
6) Phục : Đỡ sấp bàn tay
7) Bàn : Gạt cạnh tay
8) Trầm : Đỡ xiết bằng cổ tay,trên cổ tay đối thủ

Bát cước pháp :
1) Hoan: Đá vòng ngoài vào
2) Đăng : Đá thẳng tới
3) Đóng tất : Đánh gối xéo
4) Trải : Đá vuốt xuống
5) Phất : Đá hất chân
6) Đỉnh : Đánh gối thẳng .
7) Trang : Đá ngang (đạp)
8) Quỳ .

Linh giác.
Khuyên thủ – Khuyên thủ chuyển bộ – Niêm thủ – Khoa thủ – Niêm túc .

Bát Cước Pháp :
1 ) Hoan : Đá vòng ngoài vào
2 ) Đăng : Đá thẳng tới
3 ) Đóng tất : Đánh gối xéo
4 ) Trải : Đá vuốt xuống
5 ) Phất : Đá hất
6 ) Đỉnh : Đánh gối thẳng
7 ) Trang : Đá ngang ( đạp )
8 ) Quỳ

Linh Giác :
Niên thủ – Niêm cước.
Khuyên Thủ – Khuyên Thủ-Xoa Thủ .

Mộc nhân thung :
Mộc nhân tập với Người gỗ .
Mộc nhân : Thể hiện Người với Người . ( Mộc nhân đối luyện tại chỗ ) .
Mộc nhân : Thể hiện Người với Người . ( Môc nhân đối luyện di động )

Công phu :
Bàn giao tay .
Cơ sở trị đạo : các nguyên lý .
Kết hợp lý luận với thực tiễn .
Đu đẩy luyện thân pháp khí lực .
Xuây thẩu và chuyển bộ di hình : Luyện -Thần – Khí – Lực .
Yếu tố liên tục trong vận động : vòng tròn .

Vũ Khí :
Tề mi Côn
Lục điểm bán Côn
Bát trảm Đao

Hệ thông yếu lý : Thiếu Lâm Vixnnh Xuân Quyền.
1 ) Nhất tâm :
Nhất quyền – Nhất cước – Nhất bộ
A) Đó là ý đòn thế phải rõ ràng, dứt khoát .
B) Nhất tâm là có một lòng kiên trì luyện tập thật cố gắng để thành công .
2 ) Nhị bên : ( hai bên )
Một chiến lược đối kháng gồm kỹ thuạt công thủ qua hai bên của đối phương nhằm giữ trung tuyến không bị đối phương chiếm ưu thế .
3 )Tam tĩnh :
Kỹ thuật,kỹ năng giữ tốt ( 1) Trung lộ. (2) Tiêu đả -hóa giải và đánh đòn-(3)-linh giác- Niêm thấy đươc đòn của đối phương .
4 ) Tứ quyết :
Phương pháp pháo giữ (1) – Trọng tâm thăng bằng.(2)- Nguyên tắc hình tam giác. (3)- Giữ được kỳ hà .(4)- Hư điểm .:
5 ) Ngũ hình :
Thiếu Lâm : Long – Xà – Hổ – Báo – Hạc .
Vĩnh Xuân : Cương – Nhu – Dũng – Chí – Tĩnh .
6 ) Lục hợp :
7 ) Thất đáo :
Ý niệm bảy phép đến cùng lúc khi đối kháng với đối thủ.
8 ) Bát môn :
Bát thủ pháp -Bát cước pháp .

Vĩnh Xuân Quyền - Khí Công- .

Mục đích yêu cầu :
Môn khí công trị liệu là một phương pháp tăng cường thể lực nhằm mục đích dưỡng sinh phòng bệch rút ngắn thời gian điều trị và phục hồi chức năng không dùng thuốc không bằng dụng cụ nữa mà bằng sự cảm thông truyền cảm và công tác chặt chẽ giữa người và người giữ người và thiên nhiên .

Giới thiệu nguồn gốc :

Đây là một phương pháp thừa kế từ môn phái ( Vĩnh Xuân ) y võ dưỡng sinh tương truyền do bà Nghiêm Vĩnh Xuân -sáng lập- .Môn Vĩnh Xuân được truyền bá cho một số người ở Viêt Nam do Sư Tổ : Nguyễn Tế Công truyền cho một số ở miền Bắc và miền Nam .
Mục đích và tôn chỉ của môn phái được thể hiện qua hai câu thơ .

Cường thân kiện thể khước bêch diên niên, Bồi dưỡng thể lực bảo vệ quôc dân .

Đã nói lên ý tương cao đẹp là dùng võ thuật ứng dụng vào cuộc sống con người từ dưỡng sinh phòng bệch phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân . Tổ Sư ta đã giản dị hóa toàn bộ hệ thống võ thuật để sáng tạo ra một hệ thống võ thuật vừa đơn giản vừa phù hợp vơi mọi lứa tuổi thể trang .

Đây là sự giơi thiệu những phần cơ bản trương trình tập luyện của võ đường chúng tôi . Xin chân thành cám ơn các bạn đã ghé thăm trang này của tôi .

Võ Sư : Nguyễn Phi Long