Tong Hop Vo Dao - Vietnam Kung Fu

Giới thiệu chi phái thiếu lâm vĩnh xuân quyền .
Viêt nam tại münchen - Deutschland.

Nguon goc A: Thoi can long dinh to su

Vịnh xuân Quyền-được hình thành vào thời Ung chính-Càn Long (nhà thanh) Trung
Hoa-khoảng 300 năm nay -đúng vào lúc dân tộc Hán muốn lật đổ nhà thanh(1644-1911) để khôi phục lại đất nước -Trung tâm lớn nhất,có uy tín và trình độ võ thuật cao nhất,chính là chùa Thiếu Lâm – các môn phái võ ở Trung Quốc về cơ bản đều
Thiếu Lâm tự mà ra (Công phu xuất Thiếu Lâm).chính tại cái nôi võ thuật này,các chiến sĩ cách mạng chống lại thanh chiều (Phản Thanh phục minh) được đào tạo-
Vua thanh biết điều đó và đã ra tay chấn áp,nhiều lần thiêu hủy Thiếu Lam Tự,tàn
sát chư tăng (Thiếu Lâm trương hận).

Trước tình thế đó,các vị cao tăng phải hoạt động gấp rút,không thể cứ đào tạo võ sĩ
theo bài bản cũ:15-20 năm hay lâu hơn nữa mới ( tốt nghiệp ),sau khi qua được chận
đồ của 108 người gổ( mộc nhân ) mới được hạ sơn.Để đáp ứng đúng nhu cầu lúc đó,
cần phải có một môn võ hữu hiệu(hiệu quả cao) có thể đánh thắng các môn sinh của
các võ phái khác,nhưng lại không quá rườm rà phức tạp,Tập luyện với thời gian ngắn
hơn.Với kinh nghiệm luyện tập,huấn luyện với thời gian ngắn hơn.Với kinh nghiệm
luyện tập,huấn luyện võ học cũng như kinh nghiệm chiến đấu thực hành(hành hiệp)
đúc rút những tinh hoa của võ Thiếu Lâm cũng như những môn phái đương thời
(Bạch Hạc,Võ Đang,Hồng Gia...)các đại sư (theo tương truyền có 5 người,gọi là
(Ngũ Tổ:Ngũ Mai,Chí Thiện thiền sư, Miêu Hiển,Bạch Mi đạo nhân và Phùng Đạo
Đức) đã sáng tạo ra một môn võ mới đặt tên là Vịnh Xuân Công phu,lấy mật hiệu bái
tổ một tay nắm một tay xòe-biểu hiện chữ Minh...-gọi là Minh tự cung thủ lễ.
Do phải trách sự truy lùng của Thanh Triều,việc luyện võ,dậy võ phải được giữ bí
mật,người tập phải dấu tên,nơi tập phải kín đáo-và các sư phụ càng phải bí mật hơn-
Chủ yếu chỉ dùng tên giả,bí danh...và tất cả-võ học cũng như lịch sử môn phái chỉ
được truyền miệng.Những tư liệu chúng ta có được ngày nay đều là nhờ trí nhớ lưu
truyền lại qua các thế hệ-không thể tránh khỏi những điều trùng lập,nhớ,quên-và có thể pha thêm cả hư cấu.
ì thế,những nhân vật chủ yếu (võ sư sáng tổ) của môn
Vịnh Xuân Quyền (như Ngũ Tổ, Nghiêm Vịnh Xuân, Than Thủ Ngũ ,Lương Bá Trù, Đại Hoa diện cẩm,
hất trần am chủ,v.v.v.)đến nay không ai rõ tông tích,tên thật và ngay cả các vị đó ai là có thật,ai là hư cấu...
ại các chi phái,lưu truyền rất nhiều
truyền thuyết về các vị,đến nay nhiều khi chúng ta cũng không đủ bằng chứng để
khẳng định hay phủ định.
Tuy vậy cũng có thể tin chắc là Vịnh Xuân Quyền phát sinh và phát truyển ở miền
nam Trung Quốc,tâp chung chủ yếu ở phật sơn,với nhiều nhân vật trọng yếu như
Hồng thuyền(một đoàn kịch hát lưu diễn,rong ruổi theo đường thủy) và Hồng Hoa Hội ,
rất có thể liên quan đến Thiên Địa Hội.Khi bị nhà Thanh trấn áp,các vị cao đồ
(võ sư Vịnh Xuân Quyền) di tản đi nhiều nơi và cả sang nhiều nước vùng phía nam,
Đông Nam Trung Quốc(Việt Nam,Thái Lan,Hồng Kông)v.v.v.khoảng gần 20 chi phái
VXQ được biết đến với những điểm chung cũng như những điểm riêng của mỗi chi phái.